فرید صلواتی بازداشت شد

فرید صلواتی روزنامه نگار اصلاح طلب در اصفهان بازداشت شده است.

بنا برگزارش سایت های مخالف دولت ایران آقای صلواتی در روز یکشنبه ۲۲ خرداد و درپی مراجعه ماموران امنیتی به خانه او بازداشت شده است.

آقای صلواتی نوه محمد تقی جعفری روحانی سرشناس و فرزند فضل الله صلواتی از چهره های فعال در زمان پیروزی انقلاب سال ۱۳۵۷ است.

بنا بر گزارش کلمه خانه آقای صلواتی مورد بازرسی نیروهای امنیتی قرار گرفته است. منابع نزدیک به دولت هنوز خبری در این مورد منتشر نکرده اند.