'متهم كردن دولت به دخالت در انتخابات مدرك می خواهد'

محمود عباس‌زاده مشکینی مدیرکل سیاسی وزارت کشور خطاب به علی لاریجانی رئیس مجلس گفت: "متهم کردن دولت به دخالت در امر انتخابات دلیل، سند و مدرک می‌خواهد".

این گفته آقای مشکینی، پاسخی به اظهارات دو روز پیش آقای لاریجانی است که با تاکید بر "حفظ احترام انتخابات از سوی قوا" تاکید کرده بود: "قوه مجریه مراقبت کند تا متهم به دخالت در امر انتخابات مجلس نشود."

مدیرکل سیاسی وزارت کشور با ذکر اینکه "قوه مجریه کاری نکرده که متهم به دخالت در انتخابات شود" گفته است: "وقتی این گونه شائبه‌ها از زبان خواص مطرح شود و بدون دلیل و سند نیز باشد، تیتر رسانه‌ها می‌شود."

محمود عباس‌زاده مشکینی افزوده است: "این‌گونه اقدامات یادآور اقدامات کسانی است که یک سال پیش ازا نتخابات دور دهم ریاست جمهوری کمیته صیانت از آرا تشکیل دادند و در نهایت منجر به فتنه سال ۸۸ شد."

مدافعان محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸، از حرکت های اعتراضی مخالفان دولت بعد از برگزاری این انتخابات تحت عنوان "فتنه ۸۸" یاد می کنند.