گزارشگران بدون مرز: حکومت ایران مسوول مرگ هدی صابر است

سازمان گزارشگران بدون مرز طی بیانیه ای مقام های حکومت ایران را مسوول مرگ هدی صابر، روزنامه نگار و فعال ملی - مذهبی دانسته است.

هدی صابر روز شنبه در بند ۳۵۰ زندان اوین دچار عارضه قلبی شد و در بیمارستان مدرس تهران درگذشت.

گزارشگران بدون مرز به خانواده آقای صابر تسلیت گفته و اعلام کرده است: "ما مقامات رسمی جمهوری اسلامی ایران را نخست به دلیل دستگیری خودسرانه این روزنامه ‌نگار و سپس عدم کمک ‌رسانی پزشکی به موقع و مناسب، مسوول مرگ هدی صابر می‌دانیم."

این سازمان می افزاید: "گزارش‌گران بدون مرز از اقدامات دادخواهانه خانواده‌ حمایت می‌کند. همه‌حقایق در باره قتل‌های پی در پی روزنامه‌ نگاران و زندانیان سیاسی باید روشن شود".

هدی صابر دوم مرداد ماه سال گذشته بازداشت شد و از آن زمان به بعد در زندان اوین محبوس بود.