کنترل شهر جسر الشغور به دست ارتش سوریه افتاد

ارتش سوریه پس از انجام یک عملیات گسترده کنترل شهر جسر الشغور این کشور را در دست گرفته است.

مقامات سوری پیشتر اعلام کرده بودند که ۱۲۰ نفر از نیروهای امنیتی در اعتراضات ضد دولتی در این شهر کشته شده بودند.

خبرنگار بی بی سی که توانسته به دعوت دولت سوریه وارد این شهر شود خبر داده که در خیابان های این شهر اثری از تردد مردم دیده نمی شود، این در حالی است که در بعضی از خیابان ها تعدادی از خانه ها در آتش سوخته است.

تلویزیون دولتی سوریه می گوید که یک گور جمعی که در آن اجساد متعلق به دهها نیروی امنیتی قرار دارد، پیدا شده است.

بر اساس گزارش ها، هزاران سوری از بیم درگیری های اخیر در اردوگاههایی درمرز ترکیه مستقر شده اند.