آخرین منطقه مین‌گذاری شده نپال نابود شد

پنج سال پس از پایان بحران سیاسی در نپال، ارتش این کشور آخرین منطقه مین‌گذاری شده در این کشور را نابود کرده اند.

ارتش نپال طی انفجاری، این میدان مین در حومه کاتماندو را از بین برد.

پیش از این ارتش، ۵۳ منطقه مین گذاری شده را پاکسازی کرده بود.

ارتش نپال از این مناطق مین گذاری شده در زمان درگیری های داخلی با مائوئیست ها استفاده می کرد.

پس از پایان بحران، ۷۸ نفر در اثر برخورد با مین ها کشته شده اند.

خبرنگار بی بی سی در کاتماندو می گوید احزاب سیاسی نپال تا برقراری آرامش و صلح کامل در کشور، راه زیادی در پیش دارند.

مهم ترین مساله، خلع سلاح نزدیک به ۱۹ هزار سرباز سابق مائوئیست است.