'عراقیها مانع از تحقیقات درباره رفتار نظامیان بریتانیایی می شوند'

اطلاعاتی که به بی بی سی رسیده حاکی از آن است که فعالیت هیات تحقیقات پلیس بریتانیا مامور رسیدگی به اتهام سوء رفتار نظامیان این کشور با غیرنظامیان عراقی به دلیل عدم همکاری مقامات عراقی با دشواری هایی مواجه بوده است.

این هیات کار خود را از ماه نوامبر سال گذشته آغاز کرد اما تا کنون تنها توانسته است با یکی از غیرنظامیانی که نظامیان بریتانیایی را به بدرفتاری متهم کرده است مصاحبه کند در حالیکه قرار بوده است با حدود یکصد و چهل شهروند عراقی مصاحبه کند.

مقامات عراقی گفته اند که حاضر به همکاری با این هیات نیستند زیرا، به گفته آنان، اعضای هیات در مصاحبه با غیرنظامیان مورد نظر "حساسیت لازم" را از خود نشان نمی دهند.