وزیر ورزش و جوانان به مجلس معرفی شد

به گزارش رادیو و تلویزیون دولتی ایران، محمود احمدی نژاد در نامه ای به هیات رئیسه مجلس، حمید سجادی، فهرمان سابق رشته دو و میدانی را به عنوان وزیر وزارتخانه جدید ورزش و امور جوانان به مجلس معرفی کرده است.

قانون ادغام سازمان های ملی جوانان و تربیت بدنی و تشکیل وزارت ورزش و جوانان به عنوان طرح نمایندگان در اواسط دیماه سال گذشته تصویب شد و بعدا به تایید شورای نگهبان رسید اما دولت برای چند ماه از اجرای این قانون سر باز زد.

به گزارش رادیو و تلویزیون دولتی ایران، آقای احمدی نژاد در نامه خود پنج ایراد هم به مصوبه مجلس در خصوص ادغام سازمان های تربیت بدنی و امور جوانان و تشکیل وزارت جدید وارد کرده است.

علی لاریجانی، رئیس مجلس، در واکنش به دریافت نامه آقای احمدی نژاد گفته است: "معرفی وزیر چند کلمه بیشتر نیست و این نامه توجیه تخلف قانونی و عمل نکردن به قانون است."