شناسایی ۲۲ گونه سوسمار در استان قم

علیرضا نجیمی، مدیرکل حفاظت محیط زیست قم، می گوید ۲۲ گونه سوسمار در استان قم شناسایی شده است.

آقای نجیمی گفته است از مجموع ۱۴۵ گونه سوسمار شناسایی شده در مناطق مختلف ایران ۲۲ گونه آن در زیستگاه ها، بیابان ها و مناطق مختلف استان قم مشاهده و ثبت شده است.

به گفته مدیرکل حفاظت محیط زیست قم، از ۲۶۰ گونه خزنده شناسایی شده در ایران ۴۰ گونه آن در مناطق مختلف استان قم زندگی می کنند.

بنا بر این گزارش که خبرگزاری جمهوری اسلامی آن را منتشر کرده، گونه های مختلف سوسمار های ایران از نظر علمی به هشت خانواده و راسته دسته بندی می شود که از این تعداد هفت خانواده آن در استان قم زندگی می کند.