عضو جامعه مدرسین: روابط با دولت سرد شده است

محمد غروی، یکی از اعضای شورای عالی حوزه علمیه قم می گوید که روابط حوزه علمیه با دولت سرد شده است.

آقای غروی گفته است که روابط میان مراجع تقلید قم و دولت ابتدا بر سر اصرار دولت بر روی ورزش بانوان و برخی از انتصاب ها تضعیف شد و "در طول دولت فعلی رابطه حوزه و دولت به خصوص با شخص آقای احمدی نژاد و اطرافیانش به سردی گرایید."

او گفت که در هنگام سفر محمود احمدی نژاد، رییس جمهوری ایران به قم، گروهی از مراجع برجسته حاضر به ملاقات با او نشده اند.

آقای غروی که در گفت و گویی با سایت خبر آنلاین سخن گفته، تایید کرده است که حوزه علمیه بخشی از بودجه خود را از دولت می گیرد و اخیرا بر سر گرفتن این بودجه اختلافاتی میان دولت و مراجع به وجود آمده است.

آقای غروی که از اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم است، همچنین از فتاوای صادر شده از سوی یوسف صانعی، یکی از مراجع تقلید منتقد، دولت انتقاد کرده است.

آقای غروی در توضیحی در باره رد مرجعیت آیت الله صانعی توسط جامعه مدرسین، گفته است که در جلسه ای با حضور یکی از مقامات امنیتی در این باره تصمیم گیری شده است.

این عضو جامعه مدرسین در عین حال از "برخورد نامناسب با بیت آیت الله صانعی از سوی عده ای خودسر" انتقادکرده است.