مجازات حبس برای حمله کننده به منزل کروبی

عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، از به زندان رفتن فردی خبر داده که گفته شده به خانه مهدی کروبی، از رهبران اعتراضات پس از انتخابات، حمله کرده است.

آقای دولت آبادی روز سه شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۰ در پاسخ به پرسش یک خبرنگار در باره مجازات حمله کنندگان به منزل آقای کروبی گفت:"اگر منظورتان کسی است که وارد منزل وی شده، این فرد به هفت‌ ماه حبس محکوم شده و در صورتی که اعتراض کند، پرونده به دادگاه تجدیدنظر خواهد رفت. در صورت عدم اعتراض نیز حکم اجرا خواهد شد."

دادستان تهران هیچ توضیحی در باره نام و اتهامات فردی که محکوم شده، نداده است.

در زمستان سال ۱۳۸۹ مواردی از حمله به منزل آقای کروبی گزارش شد که مقامات سپاه پاسداران آن را به نیروهای خودسر نسبت دادند.