ادامه واکنش‌ها به ماجرای تجاوز در خمینی‌شهر

یکی از مراجع تقلید قم و نماینده خمینی شهر در مجلس ایران خواهان رسیدگی به ماجرای تجاوز در خمینی شهر و مجازات سریع عاملان آن شده اند.

آیت الله علی صافی گلپایگانی، یکی از مراجع تقلید قم با اظهار تاسف از ماجرای تجاوز به گروهی از دختران و زنان در یک مهمانی در خمینی شهر، خواهان ریشه یابی علل رخ دادن این ماجرا شده است.

سه هفته پیش در ایران گزارش هایی منتشر شد که از تجاوز به گروهی از زنان در یک میهمانی خصوصی در خمینی شهر در استان اصفهان خبر می داد.

آیت الله صافی گلپایگانی که گفته می شود مقلدان زیادی در استان اصفهان دارد، یکی از عوامل وقوع مفاسد اجتماعی را "اسلامی نبودن روابط زن و مرد" دانسته است.

همزمان، محمد جواد ابطحی، نماینده خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی گفته است که ۵ نفر در ارتباط با این ماجرا دستگیر شده اند.

آقای ابطحی به انتشار اخبار این ماجرا در رسانه ها انتقاد کرده و گفته است: "رسانه ای کردن آن ممکن است قبح عمل را از بین ببرد."