واکنش به گواهی ۶۴ زندانی در باره مرگ هدی صابر

فعالان حقوق بشر در واکنش به گواهی زندانیان زندان اوین در باره شرایط هدی رضازاده صابر در ساعات پیش از مرگ، مقامات ایران را مسئول امنیت و جان زندانیان دانستند.

سه روز پس از مرگ هدی رضا صابر، ۶۴ زندانی محبوس در زندان اوین با امضای شهادت‌نامه ای گفته اند که این فعال ملی - مذهبی در هنگام اعتصاب غذا و بیماری ناشی از آن مورد ضرب و شتم ماموران در زندان قرار گرفته است.

اکنون فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران در بیانیه مشترکی با استناد به گواهی زندانیان زندان اوین در مورد "خطر بروز فاجعه انسانی در زندان های ایران" هشدار داده اند.

پیش از این زندانیان زندان اوین در نامه ای که امضا کرده اند ،نوشته بودند "هدی صابر ساعت چهار بامداد جمعه ۲۰ خرداد برای نخستین بار به بهداری مستقر در زندان اوین منتقل شد اما دو ساعت بعد در حالی که از درد به خود می پیچید به بند بازگردانده شد."

به گفته این زندانیان آقای صابر به آنها گفته است که "در بهداری نه تنها هیچ رسیدگی به وضعیتم نشد بلکه مورد ضرب و شتم و توهین قرار گرفته ام و توسط مامورانی در لباس پرسنل بهداری از اتاق درمان بیرون انداخته شدم."

این گروه از زندانیان دولت ایران را مسئول آنچه "شهادت" آقای صابر تعبیرکرده اند، دانسته اند.

در میان فهرست ۶۴ زندانی نام چهره های عمده اصلاح طلب و فعالان سیاسی و فعالان حقوق بشر که در زندان اوین به سر می برند دیده می شود.

فعالان حقوق بشر در بیانیه مشترک خود فهرستی از موارد دیگری از مرگ زندانیان در زمان حبس در زندان های ایران ارائه کرده اند. این فعالان بار دیگر خواسته اند تا جامعه بین المللی مقامات ایران را وادار به دادن اجازه بازرسی ناظران حقوق بشر از زندان های ایران کنند.