تحقیق و تفحص از سازمان تربیت بدنی به پایان رسید

غلامعلی حداد عادل، رییس کمیسیون فرهنگی مجلس ایران می گوید تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تربیت بدنی به پایان رسیده است.

به گفته آقای حداد عادل گزارش تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تربیت بدنی به زودی به هیات رییسه ارائه می شود.

روز سه شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۰ و در حاشیه قرائت نامه رییس جمهوری ایران در معرفی وزیر ورزش در مجلس، مصطفی کواکبیان نماینده سمنان و عضو فراکسیون اقلیت از آقای حداد عادل پرسید که چرا گزارش تحقیق و تفحص در مجلس ارائه نمی شود.

آقای کواکبیان گفت که "اصل وزارت ورزش به خاطر همان تحقیق و تفحص از سازمان تربیت بدنی بود."

غلامعلی حداد عادل گفته است که تحقیق و تفحص از سازمان تربیت بدنی به دلیل وجود برخی اختلاف نظرها به درازا کشیده شده است. همچنین آقای حداد عادل وجود ارتباط میان تحقیق و تفحص از سازمان تربیت بدنی و تاسیس وزارت ورزش را رد کرد و گفت "نباید به خاطر برخی سوء تفاهمات فضای کشور به فضای تشنج میان قوا تبدیل شود."