نادران: رحیمی با عنوان دکتر با دانشگاه بلفورد مکاتبه کرده است

الیاس نادران، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی گفت که محمدرضا رحیمی در نامه ای به "دانشگاه بلفورد"، از عنوان "دکتر" برای خود استفاده کرده است.

آقای نادران تاکید کرد که آقای رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری ایران، در زمان ریاست خود بر دیوان محاسبات ایران، با نوشتن این نامه فردی را به موسسه فوق معرفی کرده تا با پرداخت پول مدرک "دکترا" بگیرد.

این نماینده محافظه کار با اشاره به سخنان اخیر آقای رحیمی مبنی بر اینکه "عده‌ای با پرداخت پول مدرک دانشگاهی گرفته‌اند"، از کامران دانشجو، وزیر علوم خواسته است که بگوید "چه افرادی با پرداخت وجه، به خصوص از دانشگاه بلفورد مدرک دانشگاهی اخذ کرده اند؟"

در پاسخ به این سوال، آقای دانشجو اعلام کرد که "دانشگاه بلفورد از نظر وزارت علوم مورد تأیید نیست" و مدارک صادر شده از سوی آن، که در ازای پرداخت پول صادر می شود، "اصلا قابل بررسی نیست".

آقای نادران از حدود دو سال پیش، آقای رحیمی را متهم کرده که بدون داشتن مدرک دکترا، از عنوان "دکتر" برای خود استفاده می کند.

محمدرضا رحیمی در پاسخ به این اتهام، در شکایتی رسمی به دستگاه قضایی اظهار داشته که از عنوان دکتر برای خود استفاده نکرده و آنچه آقای نادران در این زمینه می گوید "دروغ" است.