استراوس کان مدعی 'مصونیت دیپلماتیک' شد

دومنیک استراوس کان، رئیس سابق صندوق بین المللی پول هنگامیکه به اتهام تعرض جنسی دستگیر شد به پلیس گفت که دارای مصونیت دیپلماتیک است.

مدارکی که به دادگاه ارائه شده نشان می دهد که چگونه پلیس آقای استراوس کان را پیش از پرواز هواپیمای ارفرانس در فرودگاه جان اف کندی نیویورک دستگیر کرد.

او با هتل سوفیتل تماس می گیرد و می گوید که تلفن دستی اش را جا گذاشته و خدمه هتل نیز در حالیکه پلیس مکالمه آنها را شنود می کرد به او گفتند تلفنش را به ترمینال ارفرانس می رسانند.

بلافاصله پلیس در فرودگاه حاضر و او را به اتهام تعرض جنسی به خدمتکار هتل دستگیر می کند.

آقای استراوس کان هنگامیکه دستبند را می بیند به پلیس می گوید که مصونیت دیپلماتیک دارد و می خواهد با کنسولگری فرانسه تماس بگیرد.

او سپس تقاضا می کند که دستبند از جلو بسته شود تا بتواند تلفنی بگوید که به جلسه روز بعد خود نمی رسد.

دقایقی بعد او تقاضای قهوه می کند و سپس می پرسد: "آیا به وکیل احتیاج دارم؟"

آقای استراوس کان پس از دستگیری و جنجالی که به پا شد از سمت خود استفعا داد. او که هم اکنون در نیویورک و با قرار وثیقه آزاد است خود را بیگناه می داند.