امیدواری دادستان تهران به بسته شدن پرونده آمریکایی ها

دادستان تهران اظهار امیدواری کرده است که "تصمیم نهایی" در مورد پرونده سه آمریکایی بازداشتی در این کشور در تیر یا مرداد ماه اتخاذ شود.

جاشوا فتال، شین باوئر و سارا شورد تابستان دو سال قبل درحالی که مشغول سفر در عراق بودند در ناحیه مرزی دو کشور و به اتهام ورود غیرقانونی به ایران بازداشت شدند. دولت ایران بعدا آنها را متهم به جاسوسی کرد.

سارا شورد شهریورماه گذشته با قرار وثیقه نیم میلیون دلاری آزاد شد و به آمریکا بازگشت هرچند اتهامات علیه او همچنان به قوت خود باقی است. او از بازگشتن به ایران خودداری می کند.

به گزارش منابع خبری ایران عباس جعفری دولت آبادی اظهارات اخیرا سارا شورد درباره بدرفتاری ماموران با آنها را رد کرد. خانم شورد در مصاحبه با بی بی سی فارسی از کتک خوردن اعضای گروه توسط ماموران ایرانی سخن گفته بود.

آقای دولت آبادی گفت: "امیدواریم دادگاه اواخر تیر یا مرداد ماه برگزار شود. ادعای خانم شورد را رد می کنیم. این درحالی است که این سه آمریکایی از بهترین امکانات برخوردار بودند و رفتار خوبی با آنها شده است. آنها با خانواده های خود نیز تماس داشتند و در این زمینه خانم شورد از جاده انصاف خارج شده است."

او همچنین اظهار امیدواری کرد که دو آمریکایی برخلاف جلسات قبلی دادگاه، در آینده به هنگام محاکمه به دادگاه منتقل شوند و گفت: "امیدواریم در جلسه آینده تصمیم نهایی در این زمینه اتخاذ شود."