دادستان تهران: بررسی پرونده مهم اقتصادی مربوط به مدیران نفتی

به گزارش خبرگزاری مهر دادستان تهران روز سه شنبه از بررسی آنچه یکی از مهمترین پرونده های اقتصادی کشور خواند خبر داده و گفته است که این پرونده مربوط به مدیران نفتی است.

او در جمع خبرنگاران گفت: "دو هفته قبل شش نفر از کارکنان بازنشسته و شاغل در این نهاد به مدت 48 ساعت بازداشت شدند که دادستانی پس از بررسی، آنها را با قید وثیقه آزاد کرد."

او همچنین گفت: "در این پرونده بعضا جنبه های بین المللی هم دیده می شود ولی نباید بحث اتهامات این افراد به سرعت در مطبوعات بیان شود زیرا قابل اعلام نیست. ولی می توان گفت که این پرونده از مهمترین پرونده های اقتصادی است."

این مقام جمهوری اسلامی هیچ جزئیات دیگری از این پرونده ارائه نکرده است.