مصلحی: حذف وزارت اطلاعات از شورای پول علت خاص ندارد

حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات، گفته است که تصمیم به کنار گذاشتن او از عضویت شورای پول و اعتبار "هیچ علت خاصی ندارد" و افزوده است که "در دولت باید دو وزیر برای عضویت در این شورا انتخاب می شدند، که ما رای نیاوردیم."

شورای پول و اعتبار یکی از ارکان بانک مرکزی است و نقش مطالعه و تصمیم گیری در مورد سیاست های کلی بانک مرکزی و همچنین نظارت بر امور پولی و بانکی کشور را ایفا می کند و مسئولان تعدادی از سازمان های دولتی در آن عضویت دارند.

از جمله اعضای این شورا، دو تن از وزیران "به انتخاب هیات" دولت است و در دوره کنونی، اعضای هیات دولت تصمیم گرفتند جای آقای مصلحی و وزیر صنایع را به وزیران کار و تعاون بدهند.

از آنجا که تصمیم رئیس جمهوری در کنار گذاشتن حیدر مصلحی و بازگرداندن وی به همین سمت توسط رهبر جمهوری اسلامی عامل آشکار شدن اختلافات بین محمود احمدی نژاد و آیت الله خامنه ای بوده، کنار گذاشتن آقای مصلحی از شورای پول و اعتبار با اهمیت تلقی شده است.