تظاهرات گسترده علیه برنامه اقتصادی دولت یونان

همزمان با اعتصاب عمومی در اعتراض به تصمیم دولت یونان برای افزایش مالیات ها و کاهش هزینه های دولتی، هزاران تن از معترضان در برابر پارلمان این کشور تجمع کرده اند و از نمایندگان می خواهند تا از تصویب این لایحه خودداری کنند.

برخی از تظاهرکنندگان هنگام ورود مقامات به ساختمان پارلمان، ناخرسندی خود را با اشارات توهین آمیز دست نشان دادند و این مقامات را "دزد" خواندند.

در حالیکه یونان همچنان دریافت کننده کمک های ملی اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول است، دولت جورج پاپاندرئو، نخست وزیر سوسیالیست یونان، متعهد شده است با افزایش مالیات ها و کاهش هزینه های دولتی به اوضاع اقتصادی این کشور سروسامان دهد.