دسترسی شهروندان تهران به امکانات 'صدقه تلفنی'

به گزارش رادیو و تلویزیون دولتی ایران، احمد اسفندیاری، سرپرست سازمان بهزیستی کشور، گفته است که "طرح صدقه تلفنی" در آستانه روز میلاد حضرت علی و روز مددکار راه اندازی می شود.

وی گفته است که با برقراری این تسهیلات، کاربران تلفن ثابت در تهران می توانند با گرفتن شماره تلفن مخصوص، صدقه های خود را برای آسیب دیدگان اجتماعی در اختیار سازمان بهزیستی کشور قرار دهند.

آقای اسفندیاری شماره های تماس برای پرداخت تلفنی صدقات را هم اعلام کرده است.