اجلاس سران کشورهای عضو سازمان شانگهای گشایش یافت

صبح چهارشنبه، 25 خرداد (15 ژوئن)، اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای رسما در آستانه، پایتخت قزاقستان، آغاز به کار کرد.

ازبکستان، تاجیکستان، چین، روسیه، قزاقستان و قیرقیزستان اعضای این سازمان هستند و ایران، پاکستان و هند هم به عنوان اعضای ناظر و افغانستان به عنوان کشور میهمان در این اجلاس شرکت دارند.

در حاشیه این اجلاس، حامد کرزی و محمود احمدی نژاد، رئیسان جمهوری افغانستان و ایران با یکدیگر دیدار کرده اند.