دولت سوریه خواستار بازگشت پناهندگان شد

در پی عملیات سنگین واحدهای پیاده، زرهی و هلی کوپترهای ارتش سوریه علیه مناطق شمالی این کشور به خصوص شهر جسرالشغور و روستاهای اطراف آن، دولت از ساکنان این مناطق که از بیم انتقامجویی ارتش از محل سکونت خود گریخته اند دعوت کرده به این مناطق بازگردند.

مقامات سوری گفته اند که زندگی عادی به شهر جسرالشغور باز گشته هر چند واحدهای ارتش همچنان در بلندی های اطراف شهر به تعقیب شورشیان مسلح ادامه می دهد و از هلال احمر این کشور خواسته اند تا عملیات بازگشت پناهجویان را سازماندهی کند.

همزمان، گزارش شده است که تانک های ارتش ظاهرا برای دست زدن به حملات گسترده علیه شهر معارات النعمان در نزدیکی جسرالشغور تجمع کرده اند.

عملیات ارتش سوریه علیه شهرهای شمال این کشور پس از آن آغاز شد که مقامات دولتی گفتند یکصد و بیست تن از ماموران امنیتی این کشور به دست شورشیان مسلح کشته شده اند.

در مقابل، برخی از فعالان سیاسی گفته اند که کشته شدن این افراد حاصل درگیری داخلی بین نیروهای وفادار به حکومت و مامورانی بود که از تیراندازی به سوی تظاهرکنندگان غیرمسلح خودداری می کردند.

با اعلام حرکت ارتش به سوی این مناطق، چند هزار تن از ساکنان جسرالشغور و روستاها اطراف از محل سکونت خود گریخته و با عبور از مرز، به ترکیه بناه برده اند.