مجاهدین انقلاب اسلامی: هسته‌های سبز باید تشکیل شود

شاخه خارج از کشور سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با انتشار بیانیه ای خواستار تشکیل شبکه های اجتماعی کوچک، تحت عنوان "هسته‌های سبز" در میان هوارادان جنبش اعتراضی پس از انتخابات خرداد ۸۸ (جنبش سبز) شده است.

بیانیه جدید سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که همزمان با دومین سالگرد بزرگترین راهپیمایی اعتراضی مخالفان دولت در ۲۵ خرداد ۸۸ منتشر می شود، به تشریح وضعیت موجود جنبش سبز و راهکارهای این سازمان برای ادامه و گسترش حرکت های اعتراضی پرداخته است.

در بخشی از این بیانیه مجاهدین انقلاب اسلامی تصریح کرده اند که "اعلام آمادگی و استقبال از مذاکره نه نشانه ضعف است و نه سازشکاری، بلکه به عنوان یک کنش سیاسی فراتر از اعلام یک موضع می تواند اقدامی ظرفیت ساز به شمار آید و در شرایطی که جریان حاکم با بحران های درونی و بن بست های گوناگون روبروست، آن بخش از نیروهای نزدیک به حاکمیت را که به مصالح و آینده کشور می اندیشند، به تأمل و تجدید نظر در طی مسیر خطرناک و پرخطای کنونی وا دارد."

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که چهره های سرشناس آن همچون بهزاد نبوی، مصطفی تاجزاده و فیض الله عرب سرخی، در پی اعتراضات انتخاباتی سال ۸۸ زندانی شده اند، در بیانیه امروز خود از هواداران جنبس سبز خواسته که با توجه به شرایط فعلی و به علت "حاکمیت سانسور و خفقان پلیسی" که امکان سازمان دهی گسترده و سراسری را از مخالفان می گیرد، تلاش کنند تا با "در نظر گرفتن تمام نکات ایمنی" گروههای کوچکی تحت عنوان "هسته‌های سبز" تشکیل دهند.