محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی ایران شد

با نهایی شدن نتایج شمارش آرا، محمد نهاوندیان، برای دومین بار پیاپی، به عنوان رئیس اتاق بازرگانی، مهمترین نهاد بخش خصوصی ایران، انتخاب شد.

آقای نهاوندیان با کسب ۲۷۶ رای از مجموع ۳۶۴ رأی و با اختلاف بیش از ۲۰۰ رأی نسبت به علی نقی خاموشی، مهمترین رقیبش، در مقام خود ابقاء شد.

دیگر کاندیدهای کسب عنوان ریاست بر این نهاد که از آن به عنوان "پارلمان بخش خصوصی" هم یاد می شود، شجاع‌الدین بازرگانی (۴۱ رأی) و علیرضا بوستانی (۳ رأی) بودند.

اتاق بازرگانی ایران نزدیک به ۲۰ هزار عضو در سراسر کشور دارد و داشتن کارت عضویت معتبر و حداقل سه سال سابقه فعالیت اقتصادی از شرایط شرکت در انتخابات آن است. این نهاد با حضور نمایندگان دولت و بخش خصوصی و به منظور ایجاد هماهنگی و همکاری بین بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن فعالیت می‌کند.