محمد نوری زاد: تا دیر نشده صدای اعتراض مردم را بشنو

محمد نوری زاد، نویسنده و فیلمساز ایرانی که در دو سال گذشته نامه های سرگشاده او به آیت الله علی خامنه ای، رهبر ایران، منجر به زندانی شدن وی شده، در نامه ای جدید خواستار توجه رهبر ایران به جایگاه اصلی خود شده است.

نامه جدید آقای نوری زاد امروز (۲۵ خرداد) و همزمان با زاد روز امام نخست شیعیان در وبسایت جرس، نزدیک به مخالفان دولت ایران، منتشر شده است.

در این نامه، جایگاه رهبر ایران و ناآرامی های کشورهای منطقه مورد توجه قرار گرفته است: "علی جان، این روزها، ما، با تمام قامت، سرنوشت خود را به سرنوشت بشار اسد قاتل و سرکوبگر گره زده ایم. مردم معترض او را فتنه‌گر می خوانیم و در سرکوب آنان، با بشار اسد همراهی می کنیم. اخبار کشتار مردم مسلمان سوریه را جلوی چشم مردم دنیا، سانسور می کنیم. چرا؟ چون اطمینان داریم؛ مشابهت سقوط بشار اسد، گریبان خود ما را می‌فشارد."

در بخش پایانی نامه جدید نیز آقای نوری زاد با خطاب قرار دادن "سید علی" (عنوانی صمیمانه که گاه برای رهبر ایران استفاده می شود) نوشته است: "سید علی عزیز، تا دیر نشده، صدای اعتراض مردمت را بشنو! و شانه‌های خودت را از زیر بار این همه مسئولیت بدر ببر. خودت را سبک کن. به مردمت بها بده. و مسئولیت های بی شمار خود را به شانه های خود مردم بسپار. مگر نه این که این مردم، هماره در سخنان تو، فهیم و همراه و با خردند؟ جای تو آن بالاهاست. قله، بله، آنجا جای توست. بپای خیز. دستت را به من بده . یاعلی!"