مخالفان حکومت ایران: وزارت اطلاعات مدحی را ربوده است

گروه موسوم به "موج سبز" که مخالف حکومت ایران است می گوید که محمدرضا مدحی از نظر این گروه از مخالفان حکومت ایران بوده و وزارت اطلاعات ایران، وی را ربوده است.

آقای مدحی فردی است که به گفته مقامات ایران "نفوذی" دستگاه‌های امنیتی ایران در گروه‌های اپوزیسیون خارج از کشور بوده و موفق شده است طرح براندازی جمهوری اسلامی را که از سوی آنها با کمک کشورهای غربی در حال ایجاد بوده است، خنثی کند.

امیر حسین جهانشاهی و مهرداد خوانساری از رهبران "موج سبز" در یک نشست مطبوعاتی در لندن اعلام کردند که آقای مدحی "هم پیمان مورد اعتماد این گروه" بوده است.