تسهیل قاچاق اسلحه به مکزیک به وسیله آمریکا برای ردیابی کارتل ها

چند مامور امنیتی در آمریکا در سخنانی در کنگره این کشور گفتند دولت باراک اوباما بر ردیابی فعالیت گروه های خلافکار امکان خریداری و ارسال سلاح های خودکار به مکزیک را فراهم کرده است.

سه مامور اداره الکل، دخانیات، تسلیحات و مواد منفجره آمریکا روز چهارشنبه در سخنانی در مجلس نمایندگان این کشور گفتند به آنها دستور داده شده بود که خریداری تسلیحات به وسیله گروه های خلافکار را رصد کنند ولی افراد خاطی را بازداشت نکنند.

به گفته این ماموران، بعضی از افراد خلافکار گاهی به طور روزانه با خریداری سلاح های خودکار مانند انواع مسلسل کلاشنیکف، زمینه انتقال آن به گروه های تبهکار در آن سوی مرز آمریکا را فراهم می کردند.

به گفته این افراد، عملیات "سریع و عصبانی" موفقیتی در بازداشت قاچاقچی های سلاح نداشته است.

اعضای کمیته نظارت مجلس نمایندگان آمریکا از دولت باراک اوباما در این باره توضیح خواسته اند.

سه شنبه گزارشی منتشر شد که نشان می داد بخش عمده ای از سلاح های مورد استفاده کارتل های مواد مخدر در مکزیک از آمریکا تامین می شود.

بر اساس این گزارش، ۷۰ درصد سلاح های به دست آمده از صحنه های جرم در مکزیک در سال های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ از آمریکا وارد شده است.