کاخ سفید: اوباما برای جنگ لیبی مجوز نیاز ندارد

کاخ سفید اعلام کرد باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا برای ادامه نقش این کشور در عملیات ناتو در لیبی به مجوز کنگره نیاز ندارد.

کاخ سفید با انتشار یک سند ۳۲ صفحه ای اعلام کرد رئیس جمهوری از اختیار قانونی برای صدور فرمان حمله به لیبی برخوردار بوده است.

نزدیک به چهل سال پیش در دوران جنگ ویتنام، قانونی در آمریکا به تصویب رسید که رئیس جمهوری را موظف می کند برای جنگ های طولانی تر از ۶۰ روز از کنگره اجازه بگیرد.

اعضای کنگره آقای اوباما را متهم می کنند که این قانون را نقض کرده است زیرا مهلت ۶۰ روزه او در بیستم مه، ۲۶ روز پیش، به پایان رسیده است.

کاخ سفید در گزارش خود به کنگره گفته است که آمریکا در جنگ لیبی عهده دار یک نقش پشتیبانی کننده است که در شامل تعریف "خصومت نظامی" در قانون ۱۹۷۳ نمی شود.

قانون اساسی آمریکا اختیار اعلام جنگ را به کنگره داده است.

همچنین بر اساس قانون "اختیارات جنگی" آمریکا در صورتی که رئیس جمهوری بدون کسب مجوز از قانونگذاران درگیر جنگ شود، باید تا ۶۰ روز این اجازه را از آنها دریافت کند یا به درگیری پایان دهد.

این قانون یک مهلت سی روز دیگر را برای رئیس جمهوری در نظر گرفته است.

جنگ لیبی در روز یکشنبه وارد نودمین روز خود خواهد شد.