پارلمان استرالیا برنامه مهاجرتی دولت را تقبیح کرد

در اقدامی بی سابقه، هر دو مجلس پارلمان استرالیا برنامه دولت برای فرستادن پناهجویان به مالری برای رسیدگی به درخواست پناهندگی آنان را به شدت تقبیح کرده اند.

کارشناسان حقوق اساسی استرالیا می گویند که این نخستین بار در تاریخ این کشور است که دو مجلس همزمان سیاست دولت را محکوم می کنند.

جولیا گیلارد، نخست وزیر استرالیا، گفته است که "راه حل مالزیایی" مانع از آن می شود تا پناهجویان به امید ورود به استرالیا با قایق عازم سواحل این کشور شوند.

منتقدان این سیاست آن را غیرانسانی دانسته اند.