تدابیر امنیتی به خاطر محاکمه روحانی بنیادگرای اندونزی

در آستانه صدور حکم دادگاه در مورد ابوبکر بشیر، روحانی بنیادگرای اندونزی، تدابیر امنیتی گسترده ای در جاکارتا، پایتخت، به اجرا گذاشته شده تا از اقدامات احتمالی طرفداران او جلوگیری شود.

ابوبکر بشیر به اتهام همکاری در عملیات تروریستی و سازماندهی یک مرکز آموزش تندروهای مسلح در استان آچه، در غرب اندونزی، محاکمه شده است.

شماری از طرفداران این روحانی بنیادگرا تهدید کرده اند که صدور حکم زندان طولانی مدت برای او، واکنش خشونت آمیز آنان را به همراه خواهد داشت.

دو سال پیش هم ابوبکر بشیر به اتهام ارتباط با بمب گذاری سال 2002 در بالی به دو سال حبس محکوم شد اما دادگاه تجدید نظر این محکومیت را لغو کرد.