کره شمالی خواستار استرداد پناهجویان شد

دولت کره شمالی خواستار بازگرداندن فوری 9 شهروند این کشور شده است که روز شنبه توانستند با قایق از مرز دو کره عبور کنند و به آبهای کره جنوبی وارد شوند.

گفته می شود که این پناهجویان همگی اعضای یک خانواده هستند و پس از ورود به آبهای کره جنوبی، یک کشتی کره جنوبی آنان را نجات داد.

مقامات کره جنوبی در پاسخ به درخواست کره شمالی برای استرداد این نه نفر و قایق آنان گفته اند که تمامی این افراد می خواهند در کره جنوبی بمانند.