دردسرهای فیس بوک برای یک عضو هیئت منصفه در بریتانیا

جوئن فریل، یکی از اعضای هیئت منصفه‌ دادگاهی در بریتانیا، به دلیل برقرار کردن تماس با یکی از متهمان پرونده از طریق شبکه اجتماعی فیس بوک به تحمل هشت ماه زندان محکوم شد.

پس از اتمام بازجویی ها، خانم فریل پذیرفت در حالی که هیئت منصفه هنوز در حال صدور رای برای یکی دیگر از متهمان این پرونده بوده، از طریق فیس بوک با متهم دیگر که تبرئه شده بود پیام هایی رد و بدل کرده است.

به منظور حفظ تدابیر قضایی و اطمینان از عادلانه بودن رای هیئت منصفه، اعضای این هیئت در هنگام برگزاری دادگاه و در طول مدت زمان رسیدگی به یک پرونده قضایی، می بایست قوانین معینی را رعایت کنند؛ از جمله ارتباط آنها با طرفین پرونده و رسانه‌های جمعی محدودیت های ویژه ای دارد.

این نخستین بار است که یکی از اعضای هیئت منصفه در بریتانیا، در ارتباط با استفاده از اینترنت به زندان محکوم می شود.