کاهش سرقت خودرو در بریتانیا با استفاده از فناوری های جدید

کارشناسان خودرو می گویند که با به کار گیری فن آوری های جدید ضد سرقت، میزان سرقت خودرو در بریتانیا کاهش چشمگیری یافته است.

به گفته کارشناسان، تجهیز خودروهای جدید به سوئیچ های هوشمند و کد دار، دزدگیرهای هشدار دهنده، سیستم هایی نشان دهنده موقعیت جغرافیایی خودرو و فن آوری هایی که اجازه روشن شدن موتور خودرو بدون تشخیص سوئیچ اصلی یا کد شناسایی را نمی دهند، منجر به کاهش چشمگیر میزان سرقت خودرو در سالهای اخیر در بریتانیا شده اند.

آمار تازه حاکی است که میزان سرقت خودرو در بریتانیا در سال گذشته ۱۲۰۰۰ مورد کمتر از سال پیش از آن بوده است.

آمار سرقت خودرو در بریتانیا، در ۲۰ سال گذشته سیر نزولی شدیدی داشته است.