پلیس ایران: سه متهم اصلی پرونده خمینی شهر دستگیر شدند

جانشین فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان ایران گفته که سه نفر از متهمان اصلی پرونده خمینی شهر، هنگام تلاش برای عبور از مرز دستگیر شده اند.

به گزارش خبرگزاری ایرنا، سرهنگ علی طاهر، روز پنجشنبه (۲۶ خرداد - ۱۶ ژوئن) به این خبرگزاری گفته است که این سه نفر به نامهای اصغر ع ۱۹ ساله، عباس س، ۲۶ ساله و رجبعلی س معروف به "صمد سیاه" ۲۷ ساله، سابقه نزاع دسته جمعی، اخلال در نظم عمومی و حمل مواد مخدر را نیز در پرونده کیفری خود دارند.

چند متهم دیگر پرونده خمینی شهر نیز پیش تر دستگیر و تحویل مقام های قضایی شده بودند.

"پرونده خمینی شهر" عنوانی است که به واقعه اذیت و آزار جنسی چند زن که در اوایل خرداد ماه جاری توسط تعدادی از "اراذل و اوباش" در روستایی نزدیک به خمینی شهر روی داد، اطلاق می شود.

بنا بر گزارش رسانه های رسمی در ایران، "عده ای از اراذل و اوباش"، روز دوم خرداد در یکی از روستاهای نزدیک "خمینی شهر" در استان اصفهان به یک مهمانی خصوصی که در باغی برگزار شده بود وارد می شوند و پس از حبس مردان حاضر در مهمانی در یک اطاق، به تعدادی از زنان و دختران "تعرض" می کنند.

انتشار این خبر واکنش های فراوانی را در روزهای گذشته به دنبال داشته و مقام های قضایی ایران اعلام کرده اند که با عاملان این واقعه "برخورد جدی" خواهند کرد.