صالحی: تاسیسات هسته ای ایران به روی همه کشورها باز است

وزیر امور خارجه ایران می گوید که این کشور بر دعوت از تمامی کشورها و به ویژه کشورهای۱+۵ برای بازدید از تاسیسسات اتمی خود تاکید دارد.

به گزارش واحد مرکزی خبر علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه ایران روز پنج شنبه ۲۶ خرداد (۱۶ژوئن) درجمع خبرنگاران گفت: "همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی همواره خوب بوده و از نظر شفاف سازی، شاید از نادر کشورهایی باشد که فعالیت هسته ای آن تا به این میزان زیر نظر آژانس است."

او گفت که ایران از صلح آمیز بودن فعالیت های اتمی خود مطمئن است.

این در حالی است که قطعنامه های شورای امنیت در مورد برنامه های اتمی ایران از این کشور می خواهد که بخشی از فعالیت های هسته ای خود به خصوص در زمینه غنی سازی اورانیوم را به حالت تعلیق درآورد و در مورد این فعالیت ها، اطلاعات جامع و شفافی را در اختیار آژانس بین المللی انرژِی اتمی قرار دهد.