گزارش بانک مرکزی چین از ناپدید شدن میلیاردها دلار

چین می گوید مقام های فاسد این کشور بیش از صد میلیارد دلار را از دهه ۱۹۹۰ تاکنون به طور غیرقانونی از این کشور خارج کرده اند.

در گزارش بانک مرکزی چین آمده است که انبوهی از مقام ها که شمار آنها به حداکثر ۱۸ هزار نفر می رسد با این پول ها به خارج گریخته اند یا به سادگی ناپدید شده اند.

براساس این گزارش بسیاری از آنها پول ها را به بستگان یا عشاق خود در خارج منتقل کردند، و اینکه کشورهای غربی مقصد اصلی بلندپایه ترین مقام های متخلف بوده است.

ون جیابائو نخست وزیر چین اخطار داده است که فساد بزرگترین خطری است که دولت با آن مواجه است.

خبرنگار بی بی سی در پکن می گوید که معلوم نیست چرا این گزارش که در سال 2008 تکمیل شد، اکنون منتشر شده است.