رهبر لیبی کناره گیری از قدرت را رد کرد

معمر قذافی، رهبر لیبی، در گفتگو با میخائیل مارگلوف، نماینده ویژه روسیه برای حل بحران سیاسی لیبی، گفته است که راه حلی را که شامل کناره گیری او و پسرانش از موقعیت های کنونی آنان باشد قابل قبول نمی داند.

در مقابل، مخالفان حکومت این کشور تاکید داشته اند که تنها زمانی حاضر به گفتگو برای خاتمه دادن به اختلافات کنونی هستند که سرهنگ قذافی و پسرانش از قدرت کناره گیری کرده باشند.

معمر قذافی همواره خود را صرفا رهبر انقلاب لیبی دانسته و تاکید کرده است که اداره امور آن کشور در دست منتخبین مردم است و او هیچ سمت حکومتی ندارد که از آن کناره گیری کند اما مخالفان گفته اند که معمر قذافی و اطرافیانش در راس یک نظام خودکامه قرار دارند.

آقای مارگلوف، که چند روز پیش با سفر به بنغازی با رهبران مخالف حکومت لیبی دیدار و گفتگو کرده بود، روز گذشته در مصاحبه ای با بی بی سی گفت که سرهنگ قذافی اعتبار خود را در میان مردم لیبی از دست داده است.