نخست وزیر یونان وزیر دارایی جدیدی منصوب کرد

جورج پاپاندرئو، نخست وزیر یونان، اواجلوس ونیزلوس، وزیر دفاع سابق و از رقبای سیاسی خود را به سمت وزیر دارایی و معاون نخست وزیر منصوب کرده و امیدوار است تا با ترمیم کابینه بتواند حمایت پارلمان را از برنامه ریاضت اقتصادی خود به دست آورد.

دولت یونان تحت فشار اتحادیه اروپا قرار دارد تا با اجرای برنامه ای شامل افزایش مالیات و کاهش هزینه های دولتی، در مورد بازپرداخت وام اعطایی این اتحادیه جهت نجات اقتصاد آن کشور از ورشکستگی اقدام کند اما برنامه دولت در این راستا با اعتراضات و تظاهرات گسترده و انتقادات شدیدی در پارلمان مواجه شده است.

همزمان، قرار است رهبران فرانسه و آلمان، دو کشور بزرگ عضو حوزه یورو، ملاقات و در مورد یافتن راه هایی جهت جلوگیری از ناتوانی یونان در بازپرداخت وام اعطایی به این کشور مذاکره کنند.

کشورهای عضو حوزه یورو نگران آن هستند که وخامت بیشتر اوضاع اقتصادی یونان باعث بروز بحرانی گسترده تر به خصوص در کشورهایی مانند پرتغال و اسپانیا شود که با بدهی های قابل توجه خارجی دست به گریبان هستند.

به گفته برخی کارشناسان، در صورتیکه دولت کنونی یونان نتواند به اوضاع اقتصادی سروسامان دهد، این امکان وجود دارد که این کشور ناگزیر از حوزه یورو خارج شود و پول ملی خود را بار دیگر به گردش اندازد اما در چنین صورتی، ارزش برابری پول ملی یونان احتمالا سقوط خواهد کرد که ممکن است به بحرانی جدی، از جمله تورم لجام گسیخته در این کشور منجر شود.