چهار نفر در اثر انفجار لوله گاز در اسرائیل کشته شدند

پلیس اسرائیل گفته است که وقوع انفجار در شهر ساحلی نتانیه در شمال این کشور چهار نفر را کشته و بیش از شصت تن دیگر را زخمی کرده و به یک ساختمان چهار طبقه خسارات عمده وارد ساخته است.

علت انفجار نشت گاز گزارش شده و ماموران امدادرسانی این احتمال را که کسانی زیر آوار ساختمان مانده باشند منتفی ندانسته اند و به جستجو در میان آوار ادامه می دهند.

پلیس محلی شخصی را به ظن بریدن یک لوله گاز شهری که باعث این حادثه شده بازداشت کرده است.