تمدید ماموریت هیات رسیدگی به نقض حقوق بشر در لیبی

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ماموریت هیات ویژه رسیدگی به اتهام نقض حقوق بشر توسط نیروهای دولتی و مخالفان در جریان درگیری های نظامی در لیبی را تمدید کرده است.

این تصمیم در حالی اتخاذ شده است که هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا، نیروهای دولتی لیبی را متهم کرده است که از تجاوز جنسی "به عنوان یک حربه نظامی" در جنگ علیه مخالفان استفاده می کنند.

شورای حقوق بشر گفته است که هیات ویژه رسیدگی کامل به اتهامات نقض حقوق بشر توسط هر دو طرف درگیری در لیبی به زمان بیشتری نیاز دارد.