احتمال طرح سوال از احمدی نژاد در مجلس

علی مطهری، نماینده مجلس ایران گفته است که ظرف ده روز آینده سوال از محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری این کشور ،را به هیات رئیسه مجلس ارائه خواهد کرد.

آقای مطهری به سایت خبرآنلاین گفت: سوال از رئیس جمهوری که با امضای ۹۰ نفر از نمایندگان مطرح خواهد شد، می‎تواند باعث رفع برخی از سوء تفاهمات شود و مجلس را از حالت "انفعال" خارج کند.

آقای مطهری افزود: به این ترتیب رئیس جمهوری نیز در "مسیر قانون" قرار می گیرد و "بسیاری از حقایق برای مردم روشن می‌شود."

مطابق اصل ۸۸ قانون اساسی ایران، اگر حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس از رئیس جمهور سوال کنند، او موظف است با حضور در مجلس به سوال مطرح شده جواب دهد و این جواب نباید بیش از یک ماه به تاخیر افتد، مگر مجلس تشخیص دهد که عذر رئیس جمهوری موجه است.