تظاهرات گسترده مخالفان بشار اسد در سوریه

مخالفان دولت بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه بعد از نماز جمعه امروز، ۲۷ خرداد (هفدم ژوئن)، در شهرهای مختلف دست به تظاهرات گسترده زدند.

رسانه‌های دولتی سوریه گزارش کردند که در حومه دمشق و حمص، از شهرهای اصلی مخالفان دولت، به شماری از افراد پلیس تیراندازی شده که در نتیجه تعدادی از آنها زخمی شده‌اند.

گزارش‌های تائید نشده از سوی مخالفان دولت نیز حاکیست که در چندین شهر از جمله حمص و حلب، دست کم هشت تظاهرکننده به دلیل تیراندازی نیروهای دولتی کشته شده‌اند.

براساس این گزارش‌ها، تیراندازی نیروهای امنیتی سوریه به سوی تظاهر کنندگان در شهر بانیاس نیز تلفانی در پی داشته‌ است.