تفکیک فهرست تحریم های طالبان از القاعده در شورای امنیت

شورای امنیت سازمان ملل متحد با تصویب دو قطعنامه در روز جمعه، فهرست تحریم های اعضای القاعده و طالبان در افغانستان را از هم جدا کرد.

این کار با هدف کمک به دولت افغانستان در پیشبرد روند مصالحه با طالبان انجام شده است.

فهرست های جدید شامل ۱۳۸ نفر از اعضای طالبان و ۲۵۳ نفر از اعضای القاعده است.

دولت افغانستان پیش تر برای حذف نام ۲۰ تن از طالبان از فهرست تحریم های شورای امنیت تلاش کرده بود.