شورشیان لیبی: غرب به وعده کمک مالی اش عمل نکرده

مخالفان مسلح سرهنگ قذافی، رهبر تحت فشار لیبی، کشورهای غربی را متهم کرده اند که به وعده های خود در مورد کمک مالی به آنها جامه عمل نپوشانده اند.

آنها می گویند که پول نقدشان تمام شده و نیاز فوری به کمک مالی دارند.

علی طرهونی؛ وزیر نفت و اقتصاد شورشیان گفته که تولید نفت به دلیل آسیب های وارده از جنگ با نیروهای معمر قذافی، متوقف شده است.

به گفته آقای طرهونی، غرب یا متوجه وضعیت آنها نیست، یا اهمیتی نمی دهد.

البته آقای طرهونی تاکید کرده که شورشیان راه حلی برای مشکلشان پیدا خواهند کرد و در حال مذاکره با شرکتهای عمده نفتی هستند.