'خبرنگار بی بی سی در تاجیکستان از دیدار با وکیلش محروم است'

وکیل یک خبرنگار بی بی سی که در تاجیکستان دستگیر شده می گوید با وجود گذشت پنج روز از دستگیری موکلش، هنوز اجازه نیافته با او صحبت کند.

وکیل اورونبای عثمان اف، می گوید مقامات تاجیک در حالی به او حق ملاقات با موکلش نداده اند که خبرنگاران محلی اجازه یافته اند که با آقای عثمان اف مصاحبه کنند.

وکیل آقای عثمان اف همچنین ابراز نگرانی کرده که گزارشهایی که بر اساس این مصاحبه ها منتشر شده، احتمالا بر روند محاکمه و صدور حکم در آینده تاثیر منفی خواهد گذاشت.

اورونبای عثمان اف متهم به عضویت در حزب التحریر است، حزبی اسلامی که فعالیت آن در تاجیکستان ممنوع اعلام شده است.