افزایش غیر منتظره داوطلبان بازخرید شدن در ارتش بریتانیا

شمار نظامیان داوطلب بازخرید شدن در ارتش بریتانیا افزایش چشمگیری یافته است.

براساس گزارش روزنامه «دیلی تلگراف» بیش از ۹۰۰ سرباز ارتش بریتانیا برای بازخرید و پایان خدمت زودهنگام داوطلب شده اند.

این در حالیست که ارتش این کشور برای کاستن هزینه ها، تنها خواسته بود که ۵۰۰ سرباز برای بازخرید داوطلب شوند.

بعضی از نظامیان داوطلب بازخرید، افسران بلندپایه ای هستند که قرار بود به زودی ارتقاء درجه بگیرند.

گزارش شده که این موضوع به حدی باعث نگرانی ژنرال پیتر وال، فرمانده ارتش بریتانیا شده که او برای تغییر دادن عقیده بعضی از این نظامیان شخصا با آنها ملاقات کرده است.