عملیات پاکسازی آب نیروگاه فوکوشیمای ژاپن متوقف شد

مهندسان نیروگاه اتمی آسیب دیده فوکوشیما در ژاپن، عملیات پاکسازی آب آلوده به مواد رادیو اکتیو در این نیروگاه را ساعاتی پس از آغاز آن، متوقف کرده اند.

قرار بود در این عملیات، بیش از ۱۰۰ هزار تن آب آلوده این نیروگاه آسیب دیده از زلزله مهیب و سونامی ماه مارس، تصفیه و پاکسازی شود.

شرکت برق تپکو که نیروگاه فوکوشیما را اداره می کند اعلام کرده که دلیل متوقف شدن این عملیات آن بوده که میزان تشعشع مواد رادیواکتیو در این نیروگاه، با سرعتی بیش از حد انتظار افزایش یافته است.

حجم آب آلوده به مواد رادیو اکتیو موجود در نیروگاه فوکوشیما، معادل آب موجود در ۴۰ استخر مسابقات شنای المپیک است و خطر آن وجود دارد که این آب آلوده، به دریا سرازیر شود.

این حجم از آب که اکنون آلوده به مواد رادیواکتیو شده، برای خنک نگه داشتن راکتورهای اتمی نیروگاه پس از آسیب دیدن آن بر اثر زلزله و سونامی، مورد استفاده قرار گرفته بود.