'آموزش مردم برای نجات دلفین ها و نهنگ ها در سواحل خلیج فارس'

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان هرمزگان می گوید که برای نجات دلفین ها و نهنگ های زنده ای که به ساحل آمده اند، به مردم مناطق ساحلی آموزش داده می شود.

به گزارش خبرگزاری فارس، مجید وفادار، مدیرکل حفاظت محیط زیست هرمزگان روز شنبه ۲۸ خرداد گفت:"در سال‌های گذشته در خلیج فارس و دریای عمان شاهد مرگ قابل توجهی از این گونه ها و مشاهده لاشه های آن ها در ساحل بوده ایم. برای همین به این نتیجه رسیده ایم که باید در حد توان به موجودات آبزی در معرض انقراض زنده به ساحل رسیده، کمک شود."

او گفت که در همین راستا تیم هایی در مناطق احتمالی حضور زنده گونه هایی همانند دلفین ها و نهنگ ها فعالیت دارند و به صیادان، محیط بانان و مردم، برای کمک به دلفین ها و نهنگ ها آموزش می دهند.

در سال گذشته خورشیدی، دیده شدن جسد دو نهنگ و یک وال_ کوسه در سواحل خلیج فارس با واکنش فعالان محیط زیست روبرو شد.

طرفدار محیط زیست در ایران با انتقاد از کوتاهی مقام های دولتی در توجه به بحران های زیست محیطی، اعلام کردند که دولت هیچ برنامه کلانی برای پیشگیری از تشدید آلودگی خلیج فارس ندارد.

به گفته کارشناسان، آلودگی ها مختلف در منطقه خلیج فارس، زیستگاه دلفین ها و نهنگ های خلیج فارس را به خطر انداخته و این منطقه را به یکی از حساس ترین و آسیب پذیرترین اکوسیستم های جهان تبدیل کرده است.

تردد کشتی ها، نشت فرآورده های نفتی به علت فرسودگی خطوط نفت و گاز در بستر آب، ورود فاضلاب های شهری و ورود انبوه زباله های شهری و روستایی به خلیج فارس از عمده ترین علل نگرانی طرفداران محیط زیست درباره تهدید اکوسیستم این منطقه است.