کلینتون به اسد: گلوله و باتوم مشروعیت نمی آورد

هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا با انتشار مقاله ای در ستون آزاد روزنامه شرق الاوسط، بر حمایت از معترضان سوری تاکید و سیاست های بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه را محکوم کرده است.

او در این مقاله دخالت های "دسیسه آمیز" ایران در حمایت از حکومت سوریه را محکوم می کند.

ایران اتهام دخالت در امور داخلی سوریه را بی اساس می داند.

هیلاری کلینتون می نویسد که سوریه تحت رهبری بشار اسد به طور فزاینده ای در حال تبدیل شدن به یک منبع بی ثباتی در منطقه است.

خانم کلینتون می افزاید معترضان سوری مانند معترضان در تونس، مصر و لیبی در پی حقوق جهان شمول خود هستند.

او می نویسد سوریه هم اکنون به سمت یک نظام سیاسی جدید پیش می رود و این مردم سوریه هستند که باید آینده آنرا رقم بزنند.

وزیر امور خارجه آمریکا به شهروندان سوریه توصیه کرده است که از انتقام جویی و اختلاف بپرهیزند و اتحاد ملی خود را حفظ کنند.