تاکید مجلس بر 'ممانعت از ورود گزارشگر ویژه سازمان ملل به ایران'

معاون کمیته حقوق بشر مجلس ایران از بررسی موضوع انتخاب گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در رابطه با ایران در جلسه این کمیته خبر داده و گفته است که در این جلسه بر ممانعت از ورود این گزارشگر به داخل ایران تاکید شده است.

محمد کریم عابدی در گفتگو با خبرگزاری دولتی ایران؛ آمریکا، انگلیس و اسرائیل را بزرگترین نقض کنندگان حقوق بشر در جهان خوانده و گفته است که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد باید به جای ایران به نقض حقوق بشر در این کشور ها رسیدگی کند.

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد دیروز ، شنبه ۱۸ ژوئن، احمد شهید، وزیر امور خارجه سابق مالدیو را به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران معرفی کرد.

مجمع عمومی سازمان ملل، کمیسر حقوق بشر این سازمان و دبیرکل آن در ماه های اخیر بارها نسبت به گزارش های حاکی از نقض حقوق بشر در ایران توسط حکومت این کشور ابراز نگرانی کرده اند.

گزارشگر ویژه ای که توسط شورای حقوق بشر تعیین شده است، وظیفه بررسی این گزارش ها را به عهده خواهد داشت و خواهد کوشید که به ایران سفر کند و در تماس با نهادهای حکومتی و منابع مستقل از حکومت، میزان درستی آنها را بسنجد.